Трябва ли да се тествате?

Тестване за COVID-19

Има лабораторни тестове, които могат да идентифицират вируса, който причинява COVID-19. 

Кой трябва да се изследва?

Не всеки трябва да бъде тестван за COVID-19. Ето малко информация, която може да ви помогне да вземете решения относно тестването. 

 • Повечето хора имат леко симптоми и са в състояние да се възстановят у дома. 
 • Няма специално одобрено лечение, за този вирус. 
 • Резултатите от тестовете могат да бъдат полезни за информиране на процеса на вземане на решения за това с кого влизате в контакт. 

Министерство на здравеопазването има насоки за това кой трябва да бъде тестван, но решенията за тестване са по преценка на държавните и местните здравни служби.

Ако имате:

 • остра респираторна инфекция (внезапна поява на някой от симптомите: кашлица, повишена телесна температура или затруднено дишане),


както и:

В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните епидемиологични критерии:

 • близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19
 • пътуване в Китай и Италия.

Близкият контакт се определя като:

 • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 • директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 • здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с COVID-19, или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
 • пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи за пациенти с COVID-19, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелият (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи, за по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят като контактни и други или всички пътници в самолета).

Как да се тествам?

Ако имате симптоми на COVID-19 и искате да се тествате, опитайте се да се обадите на вашия личен лекар или местна служба на РЗИ. 

Какво да правите, след като сте тествани?

Ако резултата от теста е положителен за COVID-19, вижте Ако сте болен или се грижите за болен.

Ако резултата от теста е отрицателен за COVID-19, вероятно не сте били заразени в момента, в който е взета вашата проба. Това обаче не означава, че няма да се разболеете. Възможно е да сте били в много начален стадии на заразяването по време на вземането на пробата, може след известно време да се изложите на вируса и след това да развиете заболяването. С други думи, отрицателният резултат от теста, това не изключва да се разболяваме по-късно. Затова спазвайте всички мерки за предотвратяване на заразата, за да предпазите себе си и близките ви. 

Вижте как да се защитите. 

Ако сте много болен, незабавно потърсете медицинска помощ

Кога да потърсите медицинска помощ
Ако развиете спешни симптоми за COVID-19, незабавно потърсете медицинска помощ!

Ако имате симптоми като*:
• Проблемно дишане
• Постоянна болка или натиск в гърдите
• Посиняване на устните или лицето