Какво да правите, ако сте болен от COVID-19?

Ако имате температура или кашлица, е възможно да сте заразен с COVID-19. Повечето хора имат леки симптоми и са в състояние да се излекуват в къщи. Следете вашите симптоми. Ако имате спешни състояния (включително проблеми с дишането), незабавно потърсете медицинска помощ.

Стъпки, за предотвратяване на разпространението на COVID-19, ако сте болни

Следвайте стъпките по-долу: Ако сте болни от COVID-19 или смятате, че може да имате COVID-19, следвайте стъпките по-долу, за да се грижите за себе си и да защитите другите хора в дома и общността си.

Останете вкъщи, освен за да получите медицинска помощ 

 • Останете вкъщи: Повечето хора с COVID-19 имат леки симптоми и са в състояние да се възстановят у дома без медицинска помощ. Не напускайте дома си, освен за да получите медицинска помощ. Не посещавайте обществени места. 
 • Поддържайте връзка с вашия лекар. Обадете му се преди да поискате медицинска помощ. Потърсете медицинска помощ, ако имате проблеми с дишането, или имате някакви други предупредителни знаци за спешни случаи или ако смятате, че е спешно. 
 • Избягвайте обществения транспорт: Избягвайте използването на обществен транспорт, споделен транспорт или такси.

Отделете се от другите хора в дома си (домашна изолация) 

 • Стойте далеч от другите: Ако е възможно, останете в една домашна „болнична стая“ и далеч от други хора в дома ви. 
 • Използвайте отделна баня, ако има такава. 

Следете симптомите си

Най-честите симптоми на COVID-19 са висока температура и кашлица. Затруднено дишане е симптом, който изисква медицинска помощ. Ако имате затруднено диашане потърсете медициснка помощ.

Следвайте инструкциите на Министерството на здравеопозването:

 • Обадете се на вашият личен лекар по телеефона. Той ще прецени вашето здравословно състояние и ще ви даде допълнителни инструкции.
 • Ако нямате личен лекар свържете се с РЗИ по района в който сте в момента (Регионалната здравна инспекция). Служителят на телефона ще Ви обясни как трябва да процедирате. Информирайте служителя ако сте пребивавали в чужбина в последните 14 дни или имате установен контакт с положително за COVID-19 лице.
 • Задължително информирайте ако сте били в чужбина или сте имали контакт с потвърден за COVID-19 човек.

Кога да потърсите медицинска помощ?

Ако развиете спешни симптоми за COVID-19, незабавно потърсете медицинска помощ!

Ако имате симптоми като:
• Затруднено дишане
• Постоянна болка или натиск в гърдите
• Посиняване на устните или лицето

Ако оценявате здравословното си състояние или това на Ваш близък като спешно* позвънете на тел. 112

*Спешно състояние е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която може да доведе до смърт или до тежки или необратими увреждания, ако не се предприемат незабавни медицински действия.

Преди да посетите лекар, първо му се обадете по телефона

 • Първо позвънете: Много профилактични медицински прегледи се отлагат или се извършват по телефон. 
 • Ако имате запазен час при лекар, който не може да бъде отложен, свържете се с лекаря и кажете, че имате или може да имате COVID-19. Това ще помогне на лекаря да защити себе си и другите си пациенти.

Ако сте болен, носете маска или кърпа, покриваща носа и устата 

 • Трябва да носите маска или кърпа за лице, над носа и устата, ако трябва да сте около други хора, дори и в дома си. 

Забележка: По време на пандемията COVID-19, медицинските маски с висок клас са запазени за здравните работници на първа линия. Може да се наложи да импровизирате, ако нямате маска с кърпа или шал за лице.

Покрийте устата и носа си когато кашляте или кихате

 • Покриване: Покрийте устата и носа си с тъкан, когато кашляте или кихате. 
 • Изхвърлете: Хвърлете използваните тъкани в облицовано кошче. 
 • Измийте ръцете: Незабавно измийте ръцете си със сапун и топла вода за поне 20 секунди. Ако не разполагате със сапун и вода, почистете ръцете си с дезинфектант за ръце на алкохолна основа, който съдържа най-малко 60% алкохол.

Почиствате ръцете си често 

 • Мийте ръцете си често със сапун и гореща вода за най-малко 20 секунди, особено след като сте били на обществено място, или след като издухате носа си, кашляте или кихате. 
 • Ако сапунът и водата не са лесно достъпни, използвайте дезинфектант за ръце, който съдържа най-малко 60% алкохол. Покрийте с него целите си ръцете и ги разтрийте заедно, докато ги почувствате сухи. 
 • Избягвайте да докосвате очите, носа и устата с неизмити ръце.

Избягвайте споделянето на предмети от домакинството 

 • Не споделяйте: Не споделяйте съдове, чаши, прибори за хранене, кърпи или спално бельо с други хора в дома си. 
 • Измийте старателно след употреба: След като използвате тези предмети, измийте ги обилно със сапун и вода или поставете в съдомиялната машина.

Почиствайте всеки ден повърхностите, които се докосват често

Всеки ден почиствайте повърхностите, които често докосвате във вашата изолационна зона („болнична стая” и баня). Оставете останалите членове на дома ви да почистят и дезинфекцират подобни повърхности в други области на дома ви. 

 • Почиствайте и дезинфекцирайте: Почиствайте често високо докосваните порвърности във вашата излолирана стая („болнична стая“ и баня). Нека някой друг да почисти и дезинфекцира повърхностите в общите части, но не и вашата спалня („болнична стая“) и баня. 
 • Ако някой друг човек трябва да почисти и дезинфекцира спалнята или банята на болния човек, той трябва да го направи само при крайна необходимост. Обгрижващият (други хора) човек трябва да носи маска и да изчака колкото е възможно по-дълго, след като болният е използвал банята. 

Повърхностите, които се докосват често включват: телефони, дистанционно управление, плотове, дръжки за врата, ключове за осветление, кранчета за мивка и душ, тоалетни, клавиатури, таблети и нощни шкафчета. 

 • Почистете и дезинфекцирайте участъците, които могат да имат кръв, изпражнения или телесни течности върху тях. 
 • Домакински почистващи препарати и дезинфектанти: Почиствайте определени зони или предмети със сапун и вода или друг почистващ препарат, ако са замърсени. След това използвайте домакински дезинфектант като белина. Не забравяйте да следвате инструкциите на етикета, за да осигурите безопасна и ефективна употреба на продукта. Много продукти препоръчват да се поддържа повърхността мокра няколко минути, за да се гарантира, че микробите са умъртвени. Много от тях също препоръчват предпазни мерки, като например носенето на ръкавици и осигуряването на добра вентилация по време на употреба на продукта.

Карантина, ако сте болен

На задължителна 28-дневна домашна изолация (карантина) подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19 (показали положителен резултат):

 • Лица без симптоми, т.е. такива, които са контактни или установени в хода на епидемичното проучване;
 • Лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38℃, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане).

На карантина за срок от 28 дни, считано от датата на изписването от лечебно заведение, подлежат и всички, при които е бил потвърден случай на COVID-19 и заради това са били настанени в болница.