Ако сте болен или се грижите за някой с COVID-19

Ако сте болни от COVID-19 или подозирате, че сте заразен с вируса, който причинява COVID-19, трябва да предприемете стъпки, за да предотвратите разпространението на болестта сред другите хора. Ако смятате, че сте били изложени на COVID-19 и развиете треска и симптоми, като кашлица или затруднено дишане, обадете се на вашия личен лекар за съвет.