Заразени медици

446

Хоспитализирани

463

Интензивни грижи

29

Коронавирус (COVID-19)

С този сайт искаме посетителите бързо и лесно да откриват важната информация, която им е нужна относно COVID-19. Разбираема, добре структурирана и графично оформена.