Почистване и дезинфекция на дома ни

Ежедневни процедури и допълнителни стъпки, когато някой около нас е болен.

Как да почистите и дезинфекцирате

Носете ръкавици за еднократна употреба, когато почиствате и дезинфекцирате.

Почистване

 • Почистете повърхностите, като използвате сапун и вода. Почиствайте по често повърхностите, които се докосват най-много.

Такива повърхности са: Маси, ключалки, дръжки на врати, бутони, ключове за осветление, плотове, бюра, телефони, клавиатури и мишки, тоалетни, кранчета и мивки. 

Дезинфекциране 

Почистете повърхността или предмета със сапун и вода или друг почистващ препарат, ако е замърсен. След това използвайте домакински дезинфектант. 

Следвайте инструкциите на етикета, за да осигурите безопасна и ефективна употреба на продукта. 

Много продукти препоръчват: 

 • Третираните повърхности да останат влажни за определен период от време (вижте етикета на продукта).
 • Предпазни мерки, като носенето на ръкавици и осигуряването на добра вентилация по време на употреба на продукта.
 • Ако е подходяща за дадена повърхност може да използвате и белина. Проверете дали продуктът не е с изтекъл срок на годност.  Белината ще бъде ефективна срещу коронавирусите при правилно разреждане. Следвайте инструкциите на производителя за приложение и правилна вентилация. Никога не смесвайте белина с амоняк или друг почистващ препарат. Оставете разтвора на повърхността за поне 1 минута.
 • Алкохолни разтвори: Уверете се, че разтворът има поне 70% алкохол.

Меки повърхности 

За меки повърхности като килими, пътеки, завеси 

 • Почистете повърхността с помощта на сапун и вода или с подходящи почистващи препарати за почистване на тези повърхности. 
 • Изпирайте в пералня (ако е възможно) тези повърхности в съответствие с инструкциите на производителя. Използвайте най-високата позволена температура при пране, както и при изсушаване в сушилня.

Електроника 

Електрониката като таблети, телефони, сензорни екрани, клавиатури и дистанционни управления. 

 • Помислете за поставяне на предпазни калъфи. 
 • Следвайте инструкциите на производителя за почистване и дезинфекция.
 • Ако няма указания, използвайте кърпички или спрейове на основата на алкохол, съдържащи най-малко 70% алкохол. Изсушете добре повърхността след почистване.

Пране

За дрехи, кърпи, спално бельо и други вещи

 • Изпирайте ги според инструкциите на производителя.  Използвайте най-високата позволена температура при пране, както и при изсушаване в сушилня.
 • Носете ръкавици за еднократна употреба, когато боравите с мръсно пране от болен човек. 
 • Мръсното пране от човек, който е болен може да се пере с вещи на други хора. 
 • Не пипайте много мръсното пране. 
 • Почистете и дезинфекцирайте кошовете за дрехи съгласно указанията по-горе за повърхности. 
 • Свалете ръкавиците и измийте ръцете веднага.

Почиствайте ръцете си често 

 • Мийте ръцете си често със сапун и гореща вода за най-малко 20 секунди.
 • Винаги измивайте ръцете веднага след сваляне на ръкавиците и след контакт с болно лице.
 • Дезинфектант за ръце: Ако сапунът и водата не са лесно достъпни, използвайте дезинфектант за ръце, който съдържа най-малко 60% алкохол. Покрийте с него целите си ръцете и ги разтрийте заедно, докато ги почувствате сухи. 
 • Допълнителните ключови моменти за почистване на ръцете: 
  • След издухване на носа, кашляне или кихане
  • След използване на тоалетната
  • Преди ядене или приготвяне на храна
  • След контакт с животни или домашни любимци
  • Преди и след грижи за друг човек, който се нуждае от помощ (например дете)
 • Избягвайте да докосвате очите, носа и устата с неизмити ръце.

Когато някой е болен

Спалня и баня 

Запазете отделна спалня и баня за болният човек (ако е възможно).

 • Болният човек, трябва да остане отделен от другите в дома (колкото е възможно повече).
 • Ако имате отделна спалня и баня: Почиствайте само зоната около болния, когато е необходимо, например, когато зоната е замърсена. Това ще ви помогне да ограничите контакта си с болния. 
 • Полагащите грижи за болния могат да му предоставят лични принадлежности за почистване (ако е подходящо). Това може да са салфетки, хартиени кърпи, почистващи препарати. Ако се чувства добре, болният може да почисти собственото си пространство. 
 • Ако банята с болния човек е споделена: Болният трябва да я почиства и дезинфекцира след всяка употреба. Ако това не е възможно този, който се грижи за болния човек трябва да изчака възможно най-дълго, преди да почисти и дезинфекцира банята.

Храна

 • Останете разделени: Ако е възможно болният трябва да яде (или да бъде хранен) в стаята си.
 • Измийте съдове и прибори с ръкавици и топла вода: Пипайте използваните чинии, чаши, прибори само с ръкавици. Измийте ги със сапун и гореща вода или в съдомиялна машина. 
 • Почистете ръцете след сваляне на ръкавици или боравене с използвани предмети.

Отпадъци

Специализиран, облицован кош за боклук: Ако е възможно, посветете метален кош за боклук за болния. Използвайте ръкавици, когато изваждате торбите с боклука, както и докато го изхвърлите в контейнера. Измийте ръцете след това.